Hit (3825) K-241

Şehir Mektupları

Yazar Adı : Ahmed Rasim İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Şehir Mektupları

(İstanbul 1316; l-IV, is­tanbul 1328-1329). Bu kitap yazarın ba­zıları kendi adı ile, bazıları da takma ad­larla gazetelerde çıkan makalelerinden meydana gelmektedir. Bunlarda, zaman zaman mizahî bir dikkatle, İstanbul'da sürdürülen hayat çeşitli yönleriyle konu edilmekte, basın çevresi ile ilgili kişi ve olaylar ele alınmakta ve o devre ait alış­kanlıklar, gelenekler, hâtıralar üzerinde durulmaktadır. Eserin I. cildi Ahmet Kabaklı tarafından sadeleştirilerek gü­nümüz Türkçe'siyle yayımlanmıştır (An­kara 1969).

...