Hit (3915) K-234

Siretül Ye­mini

Yazar Adı : Ahmed el Menini Ahmed b. Ali Ömer İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Sîretü'l-Ye­mini

Utbinin Gazneli Sultanı Yemînüddevle Mahmûd b. Sebük Tegin devrine ait Sîretü'l-Ye­mini (et-Târîhul-Yemînî) adlı tarihine yazdığı iki ciltlik şerhtir (Kahire 1286)

...