Hit (1841) K-1627

er Rahikul Mahtum

Yazar Adı : Haddad, Ebu Bekir İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-17 Güncelleyen : /0000-00-00

er-Rahîku’l-mahtûm

Fıkha dair Kaydü’l-evâbid adlı eserin şerhidir (a.g.e., II, 1367).

...