Hit (1716) K-1570

el Fevaidüz Zahiriyye

Yazar Adı : Buhari, Zahirüddin İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-21 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Fevâ’idü’z-Zahîriyye

Sadrüşşehîd Hüsâmeddin Ömer b. Abdülazîz’in el-Câmi’u’s-sagir şerhinde kapalı ve izaha muhtaç görülen yerleri açıklamak üzere kaleme alınmış bir eserdir (Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu, nr. 423, 424; Damad İbrâhim Paşa, nr. 711). Bu kitap Zahîrüddin lakabı ile anılan başka kişilere de nisbet edilmiştir (bk. Leknevî, s. 122), ancak müellifin mukaddimede adını açıkça zikretmesi böyle bir ihtimale imkân vermemektedir.

...