Hit (1470) K-1525

el İtisam

Yazar Adı : Şatıbi, İbrahim b. Musa İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-17 Güncelleyen : /0000-00-00

el-İ’tisâm

Şâtıbî’nin hayatı boyunca mücadele ettiği bid‘atlar aleyhine yazdığı, el-Havâdiŝ ve’l-bida’ ve el-İ’tisâm bi’s-sünne isimleriyle de bilinen eser müellif tarafından el-İ’tisâm diye adlandırılmıştır (I, 43). Son olarak Muhammed b. Abdurrahman eş-Şükayr’ın yayımladığı eseri (Demmâm 1429/2008) Ahmet İyibildiren ve Mustafa Özcan Türkçe’ye çevirmiştir (İstanbul 2003, 2009).

...