Hit (2932) K-151

En Nefhul miski fişşiril Beyruti

Yazar Adı : Ahdeb , İbrahim b. Ali et Trablusi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

en-Nefhu'l-miskî fi'ş-şi'ri'l-Beyrûtî.

Seksen bin beyit kadar oldu­ğu tahmin edilen şiirlerinden bir kısmı­nı ihtiva eden bir divandır (Beyrut 1283)

...