Hit (1143) K-1480

et Tabakat

Yazar Adı : Müslim b. Haccac İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-15 Güncelleyen : /0000-00-00

et-Tabakat (Tabakatü’t-tâbi’în, Tabakatü’r-ruvât, Esmâ’ü’r-ricâl)

Sahâbe ve tâbiîn râvilerinden 2246 kişinin Medineliler, Mekkeliler, Kûfeliler, Basralılar, Şamlılar (Suriyeliler) ve Mısırlılar sıralamasına göre dizildiği eser Ebû Ubeyde Meşhûr b. Hasan b. Mahmûd b. Selmân tarafından neşredilmiştir (Riyad 1411/1991).

...