Hit (1130) K-1406

Kitabüt Tehzib li Zihnil Mürib

Yazar Adı : İbn Ebul İz İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâbü’t-Tehzîb li-zihni’l-mürîb

İbn Ebü’l-İzz’in kendisine sorulan çeşitli sorulara verdiği cevaplardan meydana gelmiştir (Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyin Paşa, nr. 187; Ayasofya, nr. 1079).

...