Hit (1945) K-1372

Tenbihün Naimil Gumr Ala Mevasimil Umr

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-20 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2015-04-20

Tenbîhü’n-Nâ’imi’l-Gumr ‘alâ Mevâsimi’l-’Umr

Çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerinin değerini bilip ona göre davranılması gerektiğine ilişkin öğütleri içerir.(nşr. Arefe Hilmi Abbas, Kahire, ts. [Dârü’l-hadîs]).
Hersekli Mehmed Kâmil Bey eseri bazı ilâvelerle birlikte Îkazü’l-ihvân adıyla Türkçe’ye çevirmiştir.(İstanbul 1302, 1304).

...