Hit (1719) K-1194

Tercümetü'l-İmam Malik b. Enes

Yazar Adı : İbn Abdülber en Nemeri İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00
Tercümetü'l-İmâm Mâlik b. Enes

Eserin Rabat'ta el-Mektebetü'l-âmme'de bir nüshası, Kahire'de Ma'hedü'l-mahtûtâti'l-Arabiyye'de bir mikrofilmi bulunmaktadır.<
...