Hit (3420) K-118

Et Taşdik bin nazar ilallahi Teala iil ahire

Yazar Adı : Acurri Ebu Bekr Muhammed B Hüseyn B Abdillah El Acurri El Bağdadi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-27 Güncelleyen : /0000-00-00

et-Taşdîk bi'n-nazar ilallâhi Te'âlâ ii'1-âhire.

Eseri Semîr b. Emîn ez-Züheyrî neşretmiştir (Beyrut 1408/1988).

...