Hit (2037) K-1125

Vcubu Tatbik eş Şeria

Yazar Adı : Zerka , Mustafa Ahmed Mustafa b. Ahmed Muhammed ez Zerka İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-19 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-21

Vücûbü tatbîkı'ş-şeria

1976’- da Riyad Muhammed b. Suûd İslâm Üniversitesi’nde düzenlenen bir sempozyumda sunulan tebliğin metni olup eserde İslâm hukukunun bütün zaman ve mekânlarda uygulanabilir nitelikte dinamik bir karaktere sahip olduğu tezi işlenmektedir.
Aynı sempozyumda sunulan başka bazı tebliğlerle birlikte yayımlanmıştır
(Riyad 1401/1981).

...