Hit (4523) K-1113

Fıkhu Ehlil Irak ve Hadisuhum

Yazar Adı : Muhammed Zahid el Kevseri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-16
Fıkhü Ehli'l-Irâk ve Hadîsühüm

(nşr, Abdülfettâh Ebû Gudde, Beyrut 1390/ 1970; T. trc. Abdülkadir Şener - M. Cemal Sofuoğlu, Hanefî Fıkhının Esasları, Ankara 1991)
...