Hit (2723) K-1061

es Suyuful kavati limen kale inne en nübüvvete sanatün mines sanai

Yazar Adı : Halil Fevzi Efendi (filibeli) İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2013-12-24 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-01-03

es Süyûfü'l-kavâti li-men kale inne'n-nübüvvete sanatün mine's-sanâ'i

Bu eserini, Cemâleddîn-i Efgâni'nin Dârülfünun'da verdiği derslerde peygamberlik hakkında ileri sürdüğü bazı görüşlere karşı meydana gelen tepkiler üzerine Abdülmecid'in emriyle yazmıştır.

Bir mukaddime, on dört bölüm ve bir hatimeden ibaret olan eserde Allah'ın kudreti, nübüvvet, risâlet, sanat, hikmet, felsefe ve bunlarla ilgili diğer kavramların tanım ve mahiyetleri, peygamberler için kötü söz söylemenin hükmü ve cezası anlatılmaktadır.

Müellifin büyük oğlu Kazasker Mehmed Hayreddin Efendi'nin Türkçe'ye çevirdiği eser, Sadık Albayrak tarafından sadeleştirilerek Afgani 'ye Reddiye adıyla yayımlanmıştır.

...