Hit (2788) K-1056

Takvimus Sinin

Yazar Adı : Gazi Ahmed Muhtar Paşa İlim Dalı :
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2013-12-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Takvîmü's-sinîn

Tanzimat Fermanının ilân edildiği 1255 hicrî-kamerî tarihini takip eden 1256 (1840} malî yılından başlayarak 1350 (1934) mali yılına kadar her günün karşılığı olan hicrî-kamerî, hicrî-şemsî ve milâdî tarihleri tek tek göstermek suretiyle düzenlenen bir eserdir.

Kitabın 1840-1925 yıllarını kapsayan bölümünün Yücel Dağlı ve Hamit Pehlivanlı tarafından,1917'de takvimle ilgili olarak yapılan değişiklikler de göz önünde bulundurularak hazırlanan yeni bir düzenlemesi yayımlanmıştır.

Yukarıda anılan eserler takvimle ilgili olarak yapılan birçok yayına, bu arada günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan Faik Reşit Unat'ın Hicri Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzuna temel kaynak olmuştur.

<
...