Hit (14350) K-1041

Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab

Yazar Adı : el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2010-09-24 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2010-09-26

Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab

Necef ulemasının büyüklerinden birisi olan Hacı Mirza Hüseyin b Muhammed Takıyyuddin-Nuri Et-Tabersi nin büyük yankı uyandıran kitabıdır.

Hacı Mirza Hüseyin b Muhammed Takıyyuddin-Nuri Et-Tabersi 1292 senesinde imam Ali'ye nispet edilen kabrin yanı başında "Fasl-ul-Hıtab fi ispati Tahrifi Kitab-i Rabbil-Erbab" (Rabler Rabbinin Kitabını Tahrifi ispatta Son Söz) isimli kitabı telif etmiştir.

Bu kitapta çeşitli asırlarda yaşamış Şia ulema ve müçtehidlerinin Kur'an-ı Kerim'in eksiltildiğine, bazı ayetlerin çıkarılıp bazı ilaveler yapıldığına dair yüzlerce nass ve delillerini zikretmiştir.

Bu kitap İran'da basıldığında büyük gürültü kopmuştur. Bütün İslam Dünyasında büyük infiale sebep olan kitap Şii camiadan da tepki almıştır .

Bu inançlarını ortaya koyan delillerin bir kitapta toplanıp binlerce basılarak hasımlarının eline geçmesini ve aleyhlerinde delil olmasını istemiyenler müellifi uyarınca müellif ölmeden iki sene Önce kitabını müdafaa için bir reddiye kitap daha yazdı ve "Reddu Ba'zı ş-Şübuhat an Faslıl-Hıtab fi ispatı Tahrifi Kitabı Rabbil-Erbab" (Rabbler Rabbinin Kitabının Tahrifi ispatta Son Söz Kitabı Üzerindeki Şüphelerin Bazılarına Cevap) diye isimlendirdi.

Kur'anın muharref olduğunu ispat eden bu eseri yazmasına rağmen Şiiler onu Neceftekimukaddes mekanlarına

defnetmekten geri durmamışlardır.

Fasl-ul-Hıtab fi ispati Tahrifi Kitab-i Rabbil-Erbab ın metnini sitemizdentemin edebilirsiniz

1.Baskı : Baskı Isim (TR) : / Baskı Isim (AR) : فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب / Ebat : 20X 30 standart / Yayın Evi : / Yayın Yeri : Tahran / Yayın Tar. : 1298 h / Baskı Dili : Arabça / Özellik : nadir kitap / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : Kitabın dijital Kaydı ve Matbu Nushası istenirse Ücreti 120 TL dir. Kargo alıcıya aittir. / Konu Fihristi :
...