Hit (2066) F-921

Rüyayla Amel Edilir mi?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Rüya
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2016-06-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Rüyayla Amel edilir mi? Bu kitap Hakkındaki kanaatiniz nedir?
(Şeyh Efendi Rüyasindaki Türkiye II.Abdülhamit döneminde Şeyhülislamlik`ta görev yapmış Şeyh Rahmi Baba 1930`lu yıllarda şeyh ve halife arkadaşlarını gizlice Anadolu`nun bir kasabasına davet eder. "Kahriye" okunacak, yani "Ya Kahhar" zikri çekilerek Mustafa Kemal`in ve rejiminin "kahr u tedmiri" icin dua edilecektir. Davet kabul görür ve gizlice toplanılır.
Kahriyenin okunacağı sabaha birkaç saat kala Şeyh efendi bütün niyetlerini altüst edecek bir rüya görür:
Bir dünya haritası. Ortasında Türkiye. Türkiye toprakları dünyanın diğer bölgelerinden bariz bir şekilde ayrılırcasına yemyeşil. Fakat etrafı, sınırları simsiyah, hayli kalın, lakin alçak duvarla çevrili. Peygamber Efendimiz haritanın başında ve insanların gözü önünde dünyayı yeniden taksim ediyor; şurayı şuna, burayı buna verin diye emirler veriyor, etrafindakiler de gerekeni yapıyorlar.

Mustafa Kemal , Trakya bölgesi gibi bir yerde duruyor. Yüzü Peygamber Efendimiz`e dönük değil ve duruşundan anlaşıldığına göre mahçup ve tedirgin bir durumda ; bu yüzden Efendimiz`e bakamıyor. Sıra Türkiye`nin kime verileceğine geldiği zaman Şeyh Efendi gözlerini beş açıyor ve pürdikkat kesiliyor. Peygamber Efendimiz yüzünü çevirmeden yalnız eliyle işaret ederek "burayı şuna verin" buyuruyorlar. Burası dediği Türkiye`dir, şu dediği de Mustafa Kemal`dir.
Şeyh Efendi kan ter içinde uyanır. Düşüncelidir. Niyetiyle rüyası arasında bir müddet gider gelir. (Tasavvuf ve tarikat kültüründe rüya, doğrudan bilgi kaynaklarından biridir). Abdestini alır, namazı cemaatla kılmak için arkadaşlarının yanına gider. Namaz eda edilir, dua biter, Fatiha çekilir. Herkesin kahriye okumaya geçilecek dediği bir anda Şeyh Efendi rüyasını anlatmaya başlar...
Rüyayı şöyle yorumlar: Türkiye yemyeşil olduğuna göre bu hayra, İslam`a alamettir ve durumun esas itibariyle iyi olduğunu gösterir. Etrafındaki duvarların kalın ve siyah oluşu tedirginlik verici; çünkü siyah küfür işaretidir, fakat alçak oluşları mevcut menfi durumun çok uzak olmayan bir zamanda aşılabileceğini gösteriyor. Gerek Efendimiz`in ona karşı tavrı, gerekse Mustafa Kemal`in duruşu menfi ...Fakat Türkiye`yi ona veren Hz.Peygamber olduğuna göre buna karşı çıkamayız.
Kahriye okumaktan vazgeçilir ve şeyhler, halifeler memleketlerine dönerler...)


el Cevab :

-Yazarın (Tasavvuf ve tarikat kültüründe rüya, doğrudan bilgi kaynaklarından biridir) şeklindeki ifadesi alt yapısı olmayanlar için yanlış anlamalara sebebiyet verecek türden.Tasavvufta dikkate alınan rüya ve keşifler şer’i bir nas delil olmayan konularda ve şeri konular dışındaki vicdan konularındaki rüya ve keşiflerdir.
Bir insanın yapıp yapmaması serbest olan konularda kişisel tercihlerde, tasavvufi terbiyenin şekli ve evrelerinde kişinin keşf ve rüyalarına itibar edilir dikkat edilir. Hakkında açık nas ya da dolaylı bir ayet ya da hadis olan konularda keşf veya ilhamlara yapıp yapmama açısından itibar edilmez. Ama yaparken nasıl yapılacağı serbest alan ise o alanda dikkate alınır.
Son dönemde bazı alimlerin hadisler sahih mi değil mi yakaza halinde peygamber (sas) in misali görüntüsüne sorup aldıkları cevapla amel etmeleri ve bunu savunmaları kişisel uygulamalardır. Tasavvuf erbabı tarafından kabul görmemiş davranışlardır.

Bu konuda Peygamberimizin rüyada görülmesi ile alakalı soru ve cevaplar okunmalıdır.

-Şeyh efendinin Rüyasındaki Türkiye isimli kitapta yazılanlar zalimlere karşı durulması elden geliyorsa engel olunmaya çalışılması elden gelmiyorsa sabredilmesi şeklindeki dini değerlerimizin içerisinde bir yeri vardır. Peygamberimizin dünyayı taksim etmesi tasavvufi bir kültürdür. Efendimizin dini değerleri değiştirmeye ve kuran kuralarının medreselerin ve hilafetin lağv edilmesine onaya verdiği gibi bir mana bu rüyadan çıkarılırsa bu büyük günah hatta küfür olur. Nasılsanız öyle idare olunursunuz, hakikati bağlamında İslam coğrafyasının pay edilmesi manasında ise bir vakıadır. İslam dininin inanç ve ameli değerleri ona inananların ayakta tutmak ve korumakla mükellef oldukları değerlerdir. Bu değerlerin en baştaki emredicisi olan peygamber (sas) in bu değerleri önemsememesi asla olamaz. Ama İslam ümmeti gevşeklik gösterip bu değerlerin hayatta hakim olmasının sağlanması görevlerini yapmamışlar Allah da bu nimeti bizlerden almıştır.


Ek: Rüyayı görenin anlatımı ile değil rüyayı nakledenin anlatımıyla bu rüyayı öğrenmiş olduk. Anlatanın kendi bakış açısına delil olacak şekilde rüyayı yansıtması durumu da söz konusu olabilir. Hayati Bice milliyetçi kökten gelen sonrasında da şer'i çizgide olduğu hissi verecek şekilde her dindardan daha dindarım imajı sergileyen bir yazardır. Bu konu hakkında yazdıklarını linkten okumalısınız.

http://www.haber10.com/makale/25840/

Hilafetin Yıkılmasına Sessiz Kalınmasıyla Alakalı Diğer Yaygın Hikâyeler;
Ülkemiz dini cemaatleri arasında II.Abdulhamit Han’ın hareket ordusuna müdahale etmekten irtibat halinde olduğu meczupların; ''Bu mülk Osmanoğullarında alındı'' demeleri üzerine vazgeçtiği hikaye edile gelir.
-Yine Sultan II.Abdulhamit’in ordusundaki bir subayın aile işleri sebebiyle istifa etmek istemesini defalarca geri çevirmesine rağmen ısrar eden subayın en sonunda istifası kabul edilir ve o subay rüyasında efendimizi Osmanlı ordusunu denetlerken görür kendi birliği dağınıktır. Bu birliğin komutanı nerde diye sorar efendimiz. Sultan da o istifa etti der. Efendimiz de ben de onu şefaatimden istifa ettirdim der. Olayı Mehmet Akif bizzat o subaydan nakleder...
-Son dönem Meşhurlarından Bediuzzaman Said Nursi Onca Abdulhamide muhalif davranmasına ve meşrutiyeti desteklemesine rağmen Ankara hükümetini tanımadan onları destekler ve neticede Mustafa Kemali öldürmeye kalkar ama bir ses duyup ''onu öldürmeye sen meur değilsin'' şeklinde ikaz edilir ve vazgeçip kabuğuna çekilir. Bu kıssa da anlatıla gelir yıllardır.

---

Bu hikâyeler yaşanan tarihi olayların hüküm içermez anlatımlarıdır ve sonuçlardır.
Allahın emirleri ise Dini açıdan İslam ümmeti tarafından hayata hakim kılınma gerekliliğinde olan değerlerdir.
Vakıa ve olan bitenden şer’i değerlerin aksine olan manalar ve kurallar çıkarılması büyük hatadır. İslam’da yeri yoktur.

 

Peygamberimizin rüyada görülmesi ile alakalı soru ve cevaplar:

Peygamberimizin Rüyada Görülmesi III - Kim Beni Rüyada Görürse Uyanıkken De Görecektir Hadisi;
http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/52/

Peygamberimizin Rüyada Görülmesi IV - Efendimizi Rüyada Görenler Sahabi Olmuş Olurlar Mı?;
http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/53/

Peygamberimizin Rüyada Görülmesi VI - Peygamberimizin Zikir Meclislerine Katılması;

http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/55/

Kerametle Dini Meselede Hüküm;
http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/114/

Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri;
http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Makale/2082/Ruya-ve-istiharenin-Dindeki-yeri.asp

all wives cheat online women who cheated
website website open
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat