Hit (1830) F-847

Bazı Hocalardan Tevbe Almanın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2030-04-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Bazı hocalardan Tevbe alınıyor bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz bu yapılanın yanlış olduğunu düşünüyorum.

 

el Cevab:

Seyr-i süluk denilen İslami değerleri hayatına tatbik etmekle uğraşma ameliyesine Allaha söz verilerek başlanılır. Buna ; "Sana bey’at edenler gerçekte Allah a beyat etmişlerdir,"[1] ayeti delildir.

İslami değerleri hayatında hakim kılmak suretiyle iyi Müslüman olmaya azmeden bir mümin (öğrenci-mürid) verdiği sözü daima hatırında tutmalıdır.

Allah Teala "Ahidlerinize bağlı olun. Ahidlerinizden (verdiğiniz sözlerden) hesaba çekileceksiniz,"[2] buyurmuştur.

Tasavvuf eğitiminde Hoca-şeyh sünnet olduğu üzere, musafaha eder ve öğrencisiyle ahidleşir. Bu ahidleşmenin meşruiyetinini delili efendimizin beyatlerinde el ele tutuşarak söz almasıdır.

 

Tasavvuf büyükleri musafahayı bu ilmin temellerinden birisi kabul etmişler ve musafahanın Allah Rasulünden günümüze silsilelerle kesintisiz bir şekilde geldiğini söylemişlerdir.

Şeyh ile Mürid elele tutuşurlar ve şeyh müride ders alma (Ahid) ayetlerini okur.

Bunlar; “Söz verdiğinizde Allah'a verdiğiniz sözleri tutun. Allah'ı kefil kıldığınız yeminlerinizi bozmayın.”[3]

“ Sana beyat edenler, aslında Allah'a beyat etmektedirler. Allah’ın eli onların elleri üstündedir. Kim beyatını bozarsa, kendi aleyhine beyatını bozmuş olur. Allah'a verdikleri sözü tutanlara Allah çok büyük mükâfat verecektir.”[4] ayetleridir.Ek:
Hocalara ve devlet adamlarına Allaha ve resulüne itaat etmek ve isyan etmemek konularında beyat etmek her mümin ve mü’mineye farzdır.
Beyat etmeden yaşayan ve ölen büyük günah sahibi olarak ölmüş olur.
------
Bir tarikat şeyhine nefsini ayıp ve kusurlarından temizlemek için yardım etmesi kastıyla beyat etmekte bu minvalde kabul edilip uygulana gelmiştir.
Ticari sözleşmeler, nikah akidleri sözleşmeleri, örneklerini düşünün bunlar hakkında da ayeti kerime vardır. Sözleşmelerin sözlü olduğu gibi yazılı olmasının da meşru olduğuna delildirler.
---Allaha daha yakın olmak için kendi kendine söz vermek de ve tevbei nasuh ile tevbe etmek de yine ayetlerle sabittir.
-------
Mahkemelerde yalan şahitlik ve günahlardan tevbe edilmesi de şahitler huzurunda bunun yapılması da caizdir ve meşrudur.
---
Tevbe almak ya da vermenin neresinin yanlış olduğunu ne sebeple düşünüyorsunuz. Muhtemelen tasavvufun aslı yok hint mistisizminden esinlenmedir gibi bir ön yargınız var.


[1] el-Feth: 10

[2] el-İsra: 34

[3] en-Nahl: 91

[4] el-Feth: 10

read here cheat wifes unfaithful wives
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
free abortion pill abortion pictures pro life abortion