Hit (3428) F-739

Namazda Sureleri Tecvid Olmadan Okumanın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Namaz
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2024-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Hocam namaz kılarken bir kişi kıraat ederken tecvidin tüm kurallarını terk ederek okuyorsa bu namaz sahih olur mu? (Mesela sureleri Türkçe okunuşundan ezberleyen.)

 

el Cevab: Fatiha da manayı bozacak bir hata ile okursa namazı sahih olmaz.

Elhemdülillehi rePPil elamiM maliki YumiZZin iYake NEbudu

Örneğine bakalım;

Rabbil deki b p ye dönerse alenin deki N M ye dönerse İYYake deli Y iyake Na'bud deki Ayn Ne bu du olursa harflerin sıfatlarındaki bozulma manayı bozarsa kıraat rüknu sahih olmaz ve namaz da sahih olmaz.

 

Kuran metni duyan tarafından sağlıklı olarak anlaşılıyorsa kural hataları namazı ifsad etmez. Ama hata yapan günahkar olur.

Her müminin imandan sonra ilk iş dinin üzerine bina edildiği iman esaslarını ve İslam esaslarını ana hatlarıyla öğrenmesi gerekir.

Bundan sonra ki ilk iş kuran öğrenmektir.

Efendimiz yeni iman eden bir Müslümana ilk iş iman ve İslamı öğretmiş sonra sahabeden bilenlere kardeşinizi alın ve ona kuran öğretin buyurmuşlardır. Ayrıca yeni iman eden şahsa kuranı öğren ve o nereye meylederse sen de oraya meylet buyurmuşlardır.

Ayeti kerimedeki'' Kuranı tertil ile oku ''ayeti indirildiği gibi tecvid usulleriyle oku şeklinde emir içerir ve emir farzlık ifade eder. Her Müslümanın namazı sahih olacak kadar kurandan doğru okuyabildiği ezberi de olmalıdır. Bu en az olarak Fatihadır ve birkaç uzun ayettir.

 

Mülahaza: Songul Aslan Yurukoglu

Soru: Hiç okula gitmemiş 50 sinden sonra bir Karadenizli ya da Kürt ya da Türk bir ninenin namaza başladığını varsayarak telaffuzun hatta ezberin bile belki mümkün olmadığını biliyoruz. Bu insanın hata ve kusurlu okuyuşlarının neticesinde günahkar olduğunu ya da kabul olmayacağını söylemek dine zulümdür...

 

el Cevab: Din kişi değildir ona zulmetmeye bizim takatimiz yetmez. Ama olsa olsa biz kendimize hata yaparak zulmedebiliriz.

-Dilleri dönmeyenler döndüğü kadar okuyup ezberleyebildikleri kadar ezberlerler. Takat yetirdikleri ile mes'ul olurlar ve kendilerinden daha ötesi istenmez.

Efendimizin amellerinden iki defa ecir alanlar üç defa ecir alanlar arasında saydığı sınıflardan birisi kuran okumaya ya da bazı harfleri telaffuz etmeye dilleri dönmeyenlerdir.

Kim bu durumda ise elinden geleni yaparsa bizim gibi gereği üzere okuyamasa bile her okuyuşundan bizim üç katımız ecir alır.

 

İmam es Suyuti’nin

مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين

İsimli bir risalesi vardır.

Dini sorumluluklarını zorlanarak yapanların Allah katındaki ecirleriyle alakalı çok gönül okşayıcı ayetler ve hadisleri bu eserinde toplamıştır.

Keşke bir tercüme den olsa

Buhari ve Müsim’in ortaklaşa rivayet ettikleri bir hadiste efendimiz şöyle buyurmuşlardır.

Ebu Musa el Eşari (ra)dan

3 sınıf insanın mükafatları kendilerine iki misliyle verilir.

Ehli kitaptan iken kendi peygamberine iman edip sonra benim davetim kendisine ulaşınca onu da kabul eden, ona iman edip imanın gereği üzere olana; köle iken efendisinin ve Allahın emirlerine sadık kalarak her ikisini de yerine getirene, cariyesi olup ta onu güzelce terbiye edip azad eden sonrada onunla evlenene...

 

عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لهم أجران - وفى لفظ يؤتون أجرهم مرتين - رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وأدرك النبي - الله صلى الله عليه وسلم - فآمن به، واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران