Hit (2198) F-670

Hanefi Mezhebindeki Farklı Fetvalar

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Mezhepler
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2005-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Hocam fıkıh kitaplarında birçok konu için Ebu Yusuf Ebu Muhammed Ebu Hanife’nin fetvaları farklı yönde oluyor. Bazen 3 farklı bazen 2 farklı fetva oluyor. Biz uygulamada bunlardan hangisini yapmalıyız nasıl bir yöntem seçilmelidir?

 

el Cevab: Mezhebin sahibi Ebu Hanifedir.

Hanefi mezhebi binlerce müctehidin mezhebi haline gelmiş bir fıkıh kuruludur. Bu kurulun üyelerinin fetvaya bağlanmış görüş manasına gelen ''müfta bih'' şeklinde niteledikleri görüşle amel etmek genel kabul gören anlayıştır.

-Mezhep de delillere bakıp tercih etme ilmi yeterliliği olanlar hangisini daha delillere uygun buluyorsa onunla amel edebilirler.

-Şu da unutulmamalıdır ki Ebu Hanife’nin fetvaları ile öğrencilerinin fetvaları arasındaki farklılıkların çoğu deliler sebebiyle değil delillerden çıkardıkları hükümlerin farklı farklı meselelere uygulanması sırasında oluşan farklılıklardır.