Hit (4231) F-545

Peygamberler Hakkında Caiz Olan Şeyler, Eyyüp (as)ın Hastalığı ve Kurtların Vücudunu Kaplaması Menkıbesinin Aslı Var mıdır?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Peygamberler
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2009-12-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Hz. Eyüp (as)ın yaralarına kurt düşmüş müydü öyle bir şey var mı?

el Cevab:
Bazı tasavvuf büyüklerinin eserlerinde gördüm ama hadis kaynaklarında görmedim.
uygun bir zaman da bakarım inşallah.

Bir konuda bir bilgi ayetle ya da hadislerle sabit olursa buna inanmak gerekir. 
Bir bilgi keşf ile sabit olursa keşf sahibi ve ona güvenenler bu bilgiye itimad edebilirler. Ama dini bilgi olarak değil keşfi bilgi olarak.
Bizden öncekilerin kültüründe sabit olduysa bu bilginin dayanağına o şekilde itimad edilebilir. Bizden öncekiler ehli kitaptır. Bizim dini kaynaklarımızda bir konuda bilgi bulamadığımızda bizim şeriatımızın değerleriyle çelişmeyen ehli kitap nakilleri dikkate alınması caizdir. 

Tasavvuf büyükleri ve önceki ulema bu bilgileri kaynaklarına nisbet ederler genellikle. Ama etmedilerse ve biz ayetlerde ya da sünnet kaynaklarında bulamadıysak meseleye bu gözle ve metodla bakarız.