Hit (3391) F-515

Günümüzde Tasavvuf ve Tarikat Hareketleri, İmamı Azam İle Refere Edilmesini Nasıl Anlıyorsunuz?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Tasavvuf,Tarikat
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2030-04-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: (Günümüz tasavvuf ve tarikat hareketleri), bunların İmam Azam ile referee edilmelerini nasıl anlıyorsunuz? ''Son iki senem olmasaydı, Numan(İmam Azam) helak olurdu.'' yönünde bir rivayet var ve bazı sofiler tasavvuf hareketini, tarikat ocağını İmam Azam ile bu şekilde referee ediyorlar böyle bir rivayetin aslı var mıdır?

el Cevab:
İmam Ebu Hanife fukaha ve zühhadın büyüklerindendir.
İbrahim b. Edhem (ö. 162/779), ve el-Fudayl b. İyâd (ö. 187/802) Abdullâh b. el-Mubârek (ö. 181/796) ondan ders alan büyüklerdendir.
İbrahim Edhem ve Fudayl b. İyadın Zühd ve takvaya Ebu Hanifenin nasihatlarıyla yöneldikleri nakledilir.
Ebu Hanifenin günlük hayatı zühd ve takva hayatının örneklerindendir. Tarikat silsilelerinin oluşumu, dini ve tasavvufi değeri başka bir konudur.
Yine bu konuyla esasen tasavvufun meşruiyyetinin alakası yoktur.
Ama bilmeyenlere tasavvufun delilini sorarsanız kendilerince bir şey söylüyorlar. Sonrada hepimize dert oluyor bu.

İmam Ebu Hanife nin ''levles senetan le heleken nu'man'' şeklindeki sözü Cafer es Sadık’a öğrenci olması sebebiyle söylediği nakledilir.
Ama İmam Ebu Hanife Cafer es Sadıkla ilk olarak Abbasi halifesi Ebu Cafer el Mansur’un huzurunda buluşmuştur.
-Bu o 40 yaşlarındayken olmuştur. Bu sırada annesi hayattadır. Ama menakıb kitaplarında Cafer es Sadıkla evlendiğine dair bir kayıt bile yoktur.
Ebu Hanifenin annesinin Cafer es Sadıkla evlenmesi menkıbesinin de Cafer es Sadıktan tarikat dersi alması iddiasının da aslı yoktur.

- Ebu Hanife’nin Cafer es Sadıkla arkadaşlığı yoktur, kendisi Cafer es Sadıktan yaşça da büyüktür.
Şöyle düşünün durumu anlarsınız, Ebu Hanife 40 yaşlarındayken Cafer es Sadık 30 yaşlarındadır, imamın annesi 60 yaşlarında olmalıdır, imamın annesi o emevi zulmünden hicaza kaçtığı sıralarda sağdır. Ama ondan sonrası hakkında menakıb kitaplarında bilgi yoktur.
-İmam Ebu Hanife’nin hocaları arasında Cafer es Sadık yoktur,

-Müsnedlerinde ondan rivayeti de yoktur.
-Bu menkıbe fıkhı ekber aliyyul kari şerhi adıyla çağrı yayınlarında neşredilen kitabın önsözünde mütercim tarafından zikredilmiştir. Delil ve kaynak gösterilmemiştir.

Y. Vehbi Yavuz. İmam Azam Fıkhı Ekber Aliyyul Kari Şerhi s. 5

-Tercümenin önsözü de içeriğindeki hatalar da affedilecek hatalar değildir, Molla Ali El Kari’nin fıkhı ekber şerhinin arapçasıda matbaa hatalarıyla ve tahriflerle doludur.
Eserin icazetli bir yazma nusha esas alınarak tekrar neşredilmesi gerekmektedir.