Hit (2792) F-502

Felsefe Tahsilinin Dini Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Felsefe
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2005-12-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde okutulan felsefe derslerinin azaltılması/kaldırılması konusu gündemde. Felsefe tahsilinin dinî hükmü nedir?

el Cevab: dini açıdan ve medeni açıdan zaruri bilgilerin öncelikle öğrenilmesi dinen gereklidir.
-Bütün ilim dallarının öğrenilmesi bilginin öğrenilmesinin caizliğine dayandığından caizdir.
-Felsefenin de öğrenilmesi caizdir.
-İslam dininin öğretilmesi için kurulmuş kurumlarda dinle birlikte felsefenin saat başı öğretilmesi dine ihanettir.
-İslami ilimler asla akademik usuller izlendiği takdirde 4 sene de öğrenilemez. Haftada üç saat Arapça, 5 saat fıkıh, 4 saat hadis dersi alan bir öğrenci 4 sene sonunda asla fetva ehliyeti kazanamaz.
-Medrese döneminde bile en kısa fetva ehliyeti kesb etme dönemi 11 yıl kadardır.
-İmam Gazaliye nisbet edilen İslami ilimleri dumura uğratma ve felsefeyi men etme ithamı değerlendirme zaafiyetidir ve yanlıştır. İmam el Gazali felsefeyi men etmemiştir.

İmam el Gazali felsefeyi kritik etmiş ve neticesini ilmi değerlendirmeleriyle birlikte ortaya koymuştur.
-İmam Gazali felsefe ve kelam ilminin öğrenilmesinin cevazı açısından insanları kategorize etmiş ve hangi birikimde olanlara felsefe eğitimi almalarının caiz olacağını, hangilerine caiz olmayacağını detaylıca yazmıştır.
Bunu dikkate almayan ya da bilmeyenler kelamın ya da felsefenin onun sebebiyle İslam dünyasında ihmal edildiğini iddia etmişlerdir.

-Akademisyenlerin genelin paylaştığı bu yanılgı müsteşriklerin kasıtlı tespitlerinden birisidir.
Felsefenin Allah hakkındaki yanılgıları vardır. Bunlardan,''Allah’ın cüziyyatı bilmemesi, dirilişin sadece ruhla olacağı'', gibi konularda irtidatları subut bulan filozofları bile eleştirmeyip bunların küfür olamayacağını iddia edenlere, neden bu şekilde davrandıklarını sorduğumda; öğrencinin kelamı önemsemediklerini ve gazali den etkilenip kelama ve felsefeye küfür gözüyle baktıklarını gözlemlediklerini, kendilerinin de bunlara küfür demeleri halinde kimsenin kelam ve felsefe ders almayacağını söylemişlerdi.

-Halbuki durum böyle değildir.
Fukaha ve diğer İslam uleması felsefe vs eğitiminin hükmü konusunda üç şekilde fetva verdiler.
1-İbn Salah ve en Nevevi haramdır.
2-Bir grup ilim adamı mutlak suretle caizdir.
3-Bir grup ilim adamı da; İslami birikimi felsefenin problemlerini algılama ve çözmeye yeterli, akli melekeleri de doğruyu yanlıştan ayırt etmeye uygun olanların, kelam ve felsefe eğitimi almaları caizdir, demişlerdir.
Doğru olan da budur.

-İlahiyat fakültelerinin islah edilmesi gerçekten gereklidir.
Ama ilahiyatların ana sorunlarından birisi eğitimci sorunudur. Eğitimcilerinin çoğu kanaatimce uzmanlık titrleri olan maddelerde uzman değildirler ve bilmedikleri konuları uydurmaktadırlar.