Hit (2297) F-495

Biz İnsanlar Allah İle Şeytan Arasındaki İddianın Kurbanları Değil Miyiz?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Kader
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2005-12-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Kaderle alakalı bir soru
“Biz insanlar Allah ile şeytan arasındaki iddianın kurbanları değil miyiz?” Diye soran birine nasıl cevab vermeliyiz?

el Cevab: Bu ifade imansız bir insanın ifadesi. Allah ve şeytan denk değildir ki iddia söz konusu olsun. Varlık tasavvuru açısından peygamberlere ve haberlerine inanmayan bir insanın insanların iman değerleri arasında aptalca bir çelişki bulma arayışının sonucu üretilmiş bir soru bu.
Allah bilim adamlarının varlık alemi üzerindeki incelemelerinin sonunda ulaştıkları varlığın hakikatidir. Varlığın var edici ve düzende tutucusu, mutlak bilgi irade ve kudret sahibi 'şey'dir.
Şeytan bilimsel olarak isbatlanmış değildir. Şeytanla ilgili haberler peygamberler tarafından haber verilmiştir. Daha varlık muhasebesini tamamlamamış ve iman etmemiş bir insanın, şeytanın hakkında aklınca sorular sorması samimiyetsiz ve mantıksız bir arayış içinde olduğunu gösterir.
Şeytanın varlığını peygamber haberi olmadan kabul etmek aptallıktır. Peygamber haberini kabul edenler ise peygamberin haber verdiği şekilde meseleyi öğrenmelidirler.
Peygamberin haberi şeytanın kibir sebebiyle Allah’ın rahmetinden kovulduğu şeklindedir. Şeytanın irade hürriyeti vardır ve irade hürriyetinin de göstergesidir bu olay. Şeytan isyan etmesine rağmen onu yaratan ve sahip olduğu onca güzellikle onu donatan yüce var edicinin emrine itaat etmeyebilmiştir. Ve şeytan Allah’ı tanıma ve iman etme sorunu olmayan bir büyük bir bilgin ve karakterdir. Allaha imanı tamdır. Ama kibri sebebiyle Allah’ın razı olmayacağı bir fiili yapmayı seçmiş ve hala onda ısrar etmektedir.

Varlığı ve varlık alemini yoktan var eden Allah sorgulanamazdır. İradesiyle insanı mükellef kılmış, diğer mahlukatı ona secde etmekle emretmiş şeytan kibirlenip emri dinlememeyi istemiş ve rahmetten kovulmuş kıyamete kadar kendisine izin verilmiştir.
Şeytanın mahlukatın üzerinde onlar istemedikçe hükmü yoktur. Kötü arkadaş gibidir. Kötü arkadaşla gezmemek; kötülükten sahibini uzak tutar. Onunla gezmek hataya sevk etmesini kolaylaştırır o kadar. Allah’la şeytanın iddiası sözü,  iman sahiplerinin yanında kullanılmaması gereken bir söz.

Allah her şeyi en doğru şekilde daha olmadan olurken ve olduktan sonra bilir. Mükellef varlıkların (insan melek cin )sorumlu tutulmaları yapıp yapmama yeteneklerinin olduğu alanlardadır. İnsanların yapıp yapmama yeteneklerini kabul etmek hayatın ve müşahedenin gereğidir. Allah’ın bunları bilmesi onları bu fiilleri yapmaya mecbur tutmaz.
Allah her şeyi karşılık beklemeden yapıyor ifadesi de çarpık bir mantalitenin ürünü. Bu soruyu üretenin Allah tasavvuru; gelişmiş bir insan tasavvuru şeklinde olmalı ki bu düşünceleri üretebilsin. Bizim inandığımız Allah’ın fiilleri sebeplilik prensibiyle izah edilmez. İlletlendirilmez. O yarattıklarına muhtaç da değildir. Yarattıkları gibi de değildir. Fiillerinden dolayı sorgulanamaz. Ama o yarattıklarını emir ve nehiylerine uyup uymamalarından dolayı hesaba çekecektir.
Allah’ın fiillerinin hikmetli olması prensibi vardır. Ama hikmetli olması onun fiillerinin bir illet ya da etken sebebiyle olduğu manasında değildir.
Yalnızlıktan sıkıldı da mı bizleri yarattı tam bir basitlik örneği.

Arkadaşınıza önce sistematik ve tutarlı düşünmesini öğrenmesini öğütleyin. Bu düzensiz tutarsız, bilimsel ve metodolojisi olmayan düşünme tarzıyla işte böyle tutarsız sorular üretir durur.