Hit (2048) F-482

Ölmemiş Bir Şahsın Organlarının Alınmasına Cevaz Verilmesinin İslam Fıkhındaki Hükmü nedir. Öldürme Fiiline İştirak Oluşuyor mu ?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Organ Nakli
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2019-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Ölmemiş Bir Şahsın Organlarının Alınmasına  Cevaz Verilmesinin İslam Fıkhındaki Hükmü nedir ?  Öldürme Fiiline İştirak Oluşuyor mu ?
Son günlerde organ nakli konusu gündemde. Artık kişinin izni olmadan da hemen korneasını alacaklar. Organ nakli caiz olmadığına göre bunu çıkaran siyasetçiler, ilahi emanete dokunan doktorlar katil hükmüne girmezler mi?

el Cevab:
Grubumuz da organ nakli konusunda cevaz verenlerin ve caiz değildir diyenlerin görüşleri ve görüşlerinin delillerini içeren kitap ve makaleleri paylaştık.
Benim kanaatim caiz olmaması yönündedir.
Caizdir diyen ilim adamlarının da okunması gerekir.
-Diyanet işleri başkanlığının konu hakkındaki fetvası da caiz olması yönündedir. Ama tarihteki en berbat delillendirmelere istinad eden bir fetva metni olmuştur.
İlgili fetvaya eleştirimi heresiology grubunda yazdım ...

Ama ''ilahi emanete dokunan doktorlar'' gibi ifadeler ve katil hükmüne girmez mi gibi tesbitler meseleyi ilmi araştırma zemininden çıkarır.Şahsımın bu tür tesbitler yapmaya bu ortamda mecali yoktur.
-Böyle bir üslup yerine ülkemiz Müslümanlarının bireysel hak ve hürriyetlerinin ve diyanetin ictihadının dışındaki ictihadlara uyma haklarının savunulması ve ön plana çıkarılması daha uygun olacaktır.

Son Dönem Fukahasından Merhum Said Ramazan el Buti  '' Günümüz Meselelerine Fetvalar verdiği ....isimli eserinde  bu konuyu işlemiş ve ölüm mahkumlarının  bile idamdan önce ve ölümden sonra organlarına dokunulamayacağı neticesine varmıştır.Buna göre bu fiilin  ölmeden önce insanın organının çalınması suretiyle ölümüne sebep vermek bağlamında mütaala edilmesi  sözkonusudur.

 

Organ Naklinin Haram Oluşunun Delilleri Ve Detayları:
https://www.facebook.com/groups/363048380382675/permalink/635715863115924/

Organ Nakline Cevaz Verenlerin Öne Sürdükleri Delillerin Mantık Açısından Değerlendirilmesi:
https://www.facebook.com/groups/363048380382675/permalink/628829227137921/

Organ Naklinin Cevazına Dair Öne Sürülen Delillerin Değerlendirilmesi:
https://www.facebook.com/groups/363048380382675/permalink/628828423804668/

T.C Diyanet İşleri Başkanlığının 3 Mart 1990 13 Sayılı Organ Nakliyle Alakalı Kararı- Fetvası Ve Eleştirisi:
https://www.facebook.com/groups/363048380382675/permalink/674452305908946/

 

İslam Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli Kitabında İfade Edilen Delillerin Değerlendirilmesi:
https://www.facebook.com/groups/363048380382675/permalink/674452722575571/