Hit (2685) F-402

Eve Resim Asmak ,Foto Asmak,Figür,Heykel Bulundurmak Ve Hükümleri, Ahkam da Değişim, Çok Hadis Bilmek İctihad Etmeyi Gerektirir mi?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2021-11-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru:  Evde bir yere veya bir bölgeye resim asmak caiz midir?, Ahkâm da değişimi açıklar mısınız. Allah'tan başkasından meded istemek caiz midir? Amel edebilmek için Hadisin sahîh olması şart mıdır? Bir Veli, uzaktakilere yardım edemez mi? Fıkhî İhtilafların Kaynağı ve Sebebleri. Çok Hadis Bilmek İctihad etmeyi gerektirir mi? İctihad etmeye yeterli midir? Gadir-i Hum Mizanseni hakkında bilgi veri misiniz?

el Cevab: Sorularınız hakkında tereddüt ettiğiniz konularda olsun ve tek tek sorun ki gerektiği kadar açıklama yapabileyim.
- Evde bir yere resim asmak caiz değildir.
- Şartlar değişince şartların durumuna göre hükümlerde değişebilir. Mesela normal şartlar altında ramazan da oruç tutmak gerekir. Ama hastalık durumu oluşunca oruç açmak caiz olur.
-Allahtan başkasından medet istemek caizdir. Ama Allah’tan başkasının fayda veya zarar verebileceğine inanmak caiz değildir.
-Hadisten hüküm çıkarmak müctehidin işidir. Müctehid olmayanın kitabı ve sünneti müctehidin fetvasıdır.
-Uydurma olmadığı bilinen bütün hadis türleriyle amel edilmesi caizdir. Amel edilmeye mani bir durum oluşmadığı müddetçe...
-Bir veli uzak yerlerde Allahın izniyle keramet olarak tasarruflarda bulunabilir.
-Fıkhi ihtilafları başka bir zaman sorun
Çok hadis bilmek ictihadı gerektirmez. İmam Ahmed b. Hanbel’e bir ilim adamı ne kadar hadis bilirse fetva vermesi ve ictihad etmesi ona caiz olur denildiğinde, 600000 hadis rivayeti bilirse caiz olur demiştir. Sen ne kadar rivayet biliyorsun denildiğinde 700000 kusur demiştir.
İmam Ahmed b. Hanbel hadis sahihse mezhebim odur diyen muhaddistir ve bu söz problemli bir sözdür. Bir uygun zamanda sorarsanız açıklarım.
-Fıkıh ilminde delil olarak kullanılan hadisler 4000 kadardır. Dolayısıyla çok hadis bilmekle ictihad etmenin direkt bir bağlantısı yoktur.
Gadir hum uzunca yazılmalı ama size sıkıntı olan noktasını yazın cevaplayayım.
es selamu aleyke -es selamu aleyki - es selamu eleykum es selamu aleykunn gibi lafızlar doğru selam lafızlarıdır.
Selamun aleykum, demekte caizdir. Selam aleyk demekte caizdir.