Hit (2805) F-277

Akil Baliğ Olmayan Kız ve Erkeğin Velileri Tarafından Evlendirilmeleri

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Nikah/Evlilik
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2012-05-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: 9 yaşındaki erkekle 15 yaşındaki kıza nikah kıyılabilir mi dört mezhebe göre hükmü nedir? Akil baliğ olma şartı var mıdır?

el Cevab: Nikah kıyılması evlilik akdi manasıyla her yaşta caizdir.
-Baliğ olmamış ve hiç evlenmemiş kız çocuğu buluğa erince isterse nikah akdini onaylar ve düğün ve zifafı kabul eder isterse akdi onaylamaz ve nikah düşer. 
Erkek çocuğu zaten nikah akdi tesis etme ve akdi feshetme yetkisine buluğla birlikte sahiptir.

4 mezhebe göre hükmü belirtin istekleri konusunda hatırlatmadır.
4 mezhebin fetvaları ilim adamları için deliller açısından önemlidir ve soru soranların mezheplerini bilip onların problemlerini tabii oldukları müctehidin fetvasına uygun olarak cevaplamak içindir. 

Ama fakih ve ilim adamı olmayan Müslümanlar tabii oldukları müctehidin fetvasıyla iktifa etmelidirler.