Hit (2954) F-251

Günah işleyenler bu sırada Allah'ı unutuyorlar mı? Bu Unutma ile insan kafir olur mu?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2003-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Günah işleyenler bu sırada Allah'ı unutuyorlar mı? Bu Unutma ile insan kafir olur mu?

el cevab:
Günah işleyenler günah işledikleri sırada Allah'ı unutuyorlar mı problemi bir kaç açıdan düşününce sağlıklı bir zemine oturacak bir konudur.

---
1-İnsan melek değildir. Hata yapabilme imkanı olan ve hata yapmamaya çalışmasıyla Allah’ın rızasını kazanan bir mükelleftir.
Hata yaptığında (tevbe ettiğinde) tevbesinin kabul edileceği de yine dini bir olgudur.
2-Günahların en büyükleri yedi adettir. Bu günahlardan sadece Allah'a şirk koşulması günahı insanın imanını bozar. Şirk koşan islam dairesi dışına çıkmış olur. 
3-Peygamberimiz din nedir diye soru sorulduğunda imandır, islamdır ve ihsandır buyurmuşlardır. 
İman nedir, sorusuna Allah'ın var ve bir olduğuna meleklere peygamberlere kitaplara ahiret günü hesaba çekilmeye kaza ve kadere inanmaktır cevabını vermiştir.
İslam nedir, sorusuna namaz kılmak, oruç tutmak zekat vermek ve gücün yeterse hac etmektir cevabı vermiştir.
İhsan nedir, diye sorulunca hayatını Allah'ı görür gibi yaşaman onu görmüyorsan da onun seni gördüğünü akıldan hiç çıkarmamandır, demiştir.

Mümin olmanın en güzel şekli; iman değerlerine uygun inanmaktır. İslamın gereği olan emirleri yerine getirmek ve Allah'ın yasakladıklarından uzak durmak ve bunları Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle yapmaktır.
------

Bir insan şirke düşerse iman kaybolur. Bir insan şirke düşmeden bazı hatalar yaparsa bu iman bilincini unutup da yapar. Unutarak günah işlemek şeytandandır  ya da nefistendir. İman insana günah fiili önermez.
Ayette bu durum şöyle anlatılmıştır.
''İman edenlere şeytandan bir günah işleme isteği dürtüsü gelir de günah işlerlerse, Allah'ı ve imanlarını hatırlayınca yaptıklarının yanlışlığını görür ve hemen hata ve günah işlemekten vazgeçerler.''
[1]


إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 

Hadisi şerifte peygamberimiz ''...hırsızlık yapan hırsızlık yaparken iman halinde bunu yapmaz...'' buyurmuştur. [2]

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 

Bu sözün manası, günah işleyen bir müminin bu fiili iman değerlerinin etkisi altında iken yapamayacağının ifade edilmesidir. Günah işleme anındaki etkisi altında olunan hal; ''şeytana uyma-nefse uyma'' halidir ve bu hal Allah'a iman halinin bilincinin etkisinin başka bir etki sebebiyle insanın beyninde pasif hale gelmesidir.

İnsanda imanın etkisinin pasif hale gelmesi sırasında işlenen hatalara günah denilir. Bu günah insanı helal kabul etmediği müddetçe dinden çıkarmaz.
Bu durumda yapılacak tevbe; hata olan fiili terk etmek ve bir daha yapmamak için söz vermek ile olur.

İnsan; imanın etkisinin değil iman değerlerinden birisinin pasif hale gelmesi durumunda küfre düşmüş olur. Müslümanlık vasfını kaybeder. Bu durumda yapılacak tevbe tekrar iman etme şeklinde olur.

 [1] A'raf 201 

[2] el Buhari , es Sahih , hno: 2474

 

click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion