Hit (2923) F-192

Resimli Mushaf Yapılmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Mushaf
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2031-08-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: ''Resimli Mushaf'' yapılması ve bundan Kuran Okunması Caiz midir?

el Cevab:
Kuran son peygamber hz. Muhammed (sas)e lafzı ve manasıyla mucize olarak peyderpey indirilen, okunması ibadet olan, içeriğinde kıyamete kadar insanlara Allah’ın rızasının kazanılma yollarının olduğu mucize ve kutsal metnin adıdır.
---
Kuran lafzı ve okunuşuyla mütevatirdir.
---
Kuran -ı Kerim’in içine ondan olmayan hiçbir şey yazılmaz. Abdestsiz dokunulmaz. Sanat malzemesi yapılması caiz olmaz.
---
İslam ümmetinin 1400 senedir korumasına hizmet ettikleri mushaflara resim figür amblem çizelge vs in konulması ve bunların bastırılıp dağıtılması caiz değildir.
---
Bununla birlikte 1328 yılında tahranda rehnumai gencinei kuran isimli bir mushaf basılmış kapağına kuş resimleri konulmuştur.
Basıldığı yıllarda Türkiye’ye de nushaları gelen bu şii-mushaf baskısı gördüğü tepki üzerine ortadan kaybolmuştur.
---
Mısırlı Tantavi Cevheri’nin de resimli Tefsir yaptığı ve bastırdığı bilinmektedir.
---
(aveue de etudes islamique = islami etudler 1931-1. sayı 21-24.sayfalar) ismiyle Pariste yayınlanan dergide R.Gottheill konu hakkında örnekleriyle bilgiler vermiştir.
-----------
İlahi metinlerin içeriklerine ekleme yapılması manasıyla yapılacak her ekleme küfür olacaktır. Yine kuranı kerimin tahrifine yol açacak her türlü ekleme de haramdır.
---
Kuran ilimlerinin alt dallarından olan RESMU'L-MUSHAF ilmi esasları dışında hiçbir düzenlemeye müsamaha edilmemelidir.