Hit (2830) F-181

Müslümanların Farklı Mezheplerden İnsanlarla Evlenmesinin Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Evlilik
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2015-11-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Yağmurun Sessizliği
Arkadaşım bana, gerçekten inanan bir hristiyan varsa sen onla evlenebilirsin ve bugün gerçekten değiştirilse de kitabı hristiyanlık, yahudilik konusunda gerçekten kitaba inanmayan değiştirildiği için, ama kitabin asli gibi yaşayan insanlar var onlar cennete girecektir diyor.

el Cevab: Müslümanların erkeklerinin ehli kitaptan bir bayanla evlenmesi belirli ölçülerde caizdir.
Ama bir müslüman hanımın ehli kitaptan bir erkekle evlenmesi haramdır.
Not :
Ehli kitap yahudi ve hrıstiyanların muvahhidlerine de müşriklerine de verilen genel addır.


Soru: Aytekin Altun
Bir müslüman erkek şuursuz olduğu bir dönemde ateist bir kadınla evlenip çocuk sahibi olmuş durumda. Bugün geldiği noktada müslüman bir erkeğin inanç sahibi olmayan bir eşle evlenemeyeceğini biliyor. Eş der ki sen mutlu olacaksan kelime-i şehadeti söylerim. Resmen evli olduğu bu eşe karşı erkek ne yapmalı?

el Cevab: Başlangıç itibarıyla müşrik ya da ateist bir kadınla evlenmek haramdır. Evliyken ihtida eden bir erkek eşine islam olmayı tebliğ eder. Kabul ederse nikah devam eder. Etmezse sabredebilir boşanmayı da tercih edebilir.
-Eşiniz islam dairesine girmeyi kabul ediyorsa bunu kabul etmenizi ve iman ve islamın akli ve bilimsel delilleriyle onun islamının pekişmesine ve yerleşmesine gayret etmenizi tavsiye ederim.
-Başka bir mahzur oluşmuyorsa tabii.


Soru: Şeyma Sağdıç
Müslüman bir erkek alevi bir kadınla evlenebilir mi? Evlenemezse neden?

el Cevab:
Alevilik günümüzde çok geniş bir mana yelpazesinde kullanılan bir terim. Allaha ve peygamberine meleklere kitaplara ve ahiret gününe kadere ve hayır ve şerrin Allahtan olduğuna öldükten sonra dirilmeye inanan müslümandır ve bir müslüman bu inanca sahip bir insanla evlenebilir.

Bu inanç esaslarından birisine inanmayan müslüman değildir ve onunla evlenilmemelidir.
Konuyu bireyselleştiremeyeceğim siz tanıyorsanız bu çerçevede durumu değerlendirin ve gereğini yapın.

Soru Sahibi: İbrahim Polat (15.10.2015)
Soru: Evli Hıristiyan bir kadın Müslüman olursa kocası ile durumu ne olur?  

el Cevab: 
Müslüman bir erkek Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenebilir evli kalabilir. Nesil emniyeti (aile reisi erkek olması sebebiyle) vardır.
Müslüman bir kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez. 
Sonradan Müslüman olan bir hanım Müslüman olmayan bir erkekle evli kalamaz.

 

EK: Müşrik Kadın Ve Erkeklerle Evlenmenin Hükmü
Ayet 1:

‘’Müşrik kadınlarla onlar iman etmedikçe evlenmeyin! İman etmiş bir cariye; hoşunuza gitmiş olan müşrik bir kadından kesinlikle daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle onlar iman etmedikçe mü'min kadınları evlendirmeyin. Müşrik kimse sizin hoşunuza gitse bile mü'min bir köle ondan daha hayırlıdır. Onlar (müşrik erkek ve kadınlar) sizi ateşe götüren sebeplere çağırıyor, Allah ise kendi izniyle (sözüyle ve yarattığı imkânlarla) sizi cennete ve mağfirete (ulaştıracak itikadi ve ameli hükümlere) çağırıyor, insanlar öğüt alıp cennet ve mağfiretin yollarını tutmaları için ayetlerini değişik şekillerde ve zamanlarda açıklıyor. ’’[1]

Ayet 2:
‘’Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları imtihan edin. Allah, onların imânlarını hakkıyla bilendir. Eğer siz onların mü'mineler olduğuna kanaat getirirseniz artık onları kâfir eşlerine geri döndürmeyiniz. Ne bunlar onlar için helâldir ve ne de onlar bunlar için helâl olurlar. Ve onlara (kocalarına) infak etmiş oldukları şeyi verin ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde o kadınlar ile evlenmekten dolayı sizin için bir günah yoktur. Ve kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın onlarla olan eski nikâhınızı tasarruflarınıza mani kılmayın ve ne infak ettiniz ise isteyin, onlar da ne infak etmişler ise istesinler. İşte bu, Allah'ın hükmüdür. Aranızda hükmeder ve Allah alîmdir, hakîmdir. ’’[2]

Ayet 3:
‘’Bugün sizin için temiz olan şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilmiş olanların helal şeylerden yaptıkları taamı yemekleri sizin için helâldir, sizin taamınız da onlar için helâldir. Ve hür iffetli mü'min kadınlarla ve sizden önce kendilerine kitap verilen hür iffetli kadınları, namuslarınızı muhafaza etmeniz, zina etmemeniz, gizli dostlar edinmemeniz halinde, mehirlerini verip nikâhlamak size helâldir ve her kim şeriatın hükümlerini inkâr ederse, muhakkak işlediği boşa gider ve o ahirette zarara uğrayanlardan olur’’. [3]

---Maide 5. Ayetle kitabî kadınlarla evlenmek helal kılınmakla birlikte Müslüman bir bayanın ehl-i kitap da olsa başka bir dinden bir erkekle evlenmesi helal değildir.
---Müslüman bir kadının ehl-i kitap bir erkekle evlenip evlenemeyeceği meselesi nübüvvet asrından itibaren hükmü üzerinde icmanın hasıl olduğu tartışmasız bir konudur. 

Konu hakkında bakabileceğiniz Türkçe müstakil eserler:
-Hüseyin Çelik, "Ehl-i Kitabın Kestiğinin Yenilmesi ve Kadınları İle Evlenilmesi (Maide 5. Ayeti Bağlamında Bir Tahlil.)", Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/1, c. 12, sayı 1, s. 71;
-Nihat Dalgın, , Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, Ensar Neşriyat, İstanbul, Şubat 2010, s. 210,214;

Dipnotlar
[1] Bakara /221 
[2] Mümtehine /10 
[3] Maide 5