Hit (2544) F-131

Allah Hakkında Alemlerin Efendisi Denilir Mi?

İlim Dalı : Akaid Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2018-03-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Allah Hakkında Alemlerin Efendisi Denilir Mi?

el Cevab :
Allah hakkında alemlerin efendisi denilmez;

’Huve mevlakum’’ ayetinde ki mevla rabbiniz esas anlamlı olan bir kelimedir. 
Mevlanın arap lugatındaki kullanmımları arasında seyyid - efendi olarak tercüme edilebilecek manası da vardır. 
Kuran kelimeleri tercüme edilirken dilsel manalarını vermek dil incelemesi sebebiyledir. Sonra kuranın bir ayeti olarak mana verildiğinde kuranda ve sahih sünnette geçen ve ayetle ve sahih hadisle sabit değerler doğrultusunda tercüme ve tefsir yapılır. 
-Bunu dikkate almayan mütercimler çok vardır. Ve dikkatle konu irdelendiğinde bu yanlışlar ortaya çıkıvermektedir. 
-Allaha 'seyyidul alemin' denilmez çünkü bu ifade kuran ya da sünnette Allaha nisbet edilmiş bir isim ya da sıfat değildir. 
-Allaha seyyidul alemin denmez, çünkü Allah alemin varlık türünden değildir. Alem tamamı onun mahluku olan varlar bütününün adıdır. Ama Allaha Rabbu'l Alemin denir.
Bediu’s Semevat ve’l  ard , Eşşiz sekilde alemi var eden ve var tutan… manasına... ,Mucidu’l alem denilir , Mucid; halik ın eş anlamlısı olduğundan dolayı... 
-Seyyid  aynı tür den varlıkların arasında ön plana çıkan önder ve yönlendirici nitelikli olana denir. Halbuki Allahın varlığı ondan başka her şeyden farklıdır.