Hit (191) F-1252

Kadının Eşine İtaati, Futbolun Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2019-06-08 Güncelleyen : /2019-06-08

Soru: Eşim hayır hasenat işleriyle uğraşıp evini ve ev işlerini ihmal etmeye başladı. Onu uyardığımda cennetin kapısı sen değilsin dedi. Bu işleri annesiyle birlikte yapıyor ve ben bundan razı değilim, gerekirse senden boşanırım bile dedi.
Sizin söylediğinizi söyledim bunlar geleneksel doğulu medrese hocalarının söylemi dedi.
Ana baba hakkı açısından Erkeğin cenneti, kadının cenneti çocuğun cenneti kazanacağı fiiller hakkında da tartıştık. Futbol hakkındaki fetvanız nedir? (Haziran 2019)

el Cevab:
1- Bu kadar çok soru sorduğunuz için cevabınız gecikmiştir. Israrınız üzerine özet cevap vereceğim.
2- Eşinizin hayır hasenat işleriyle uğraşması salih ameldir. Ama nafiledir. Ona farz değildir. Öncelikle bunu Allah rızası için yapıyorsa dini açıdan fakir fukaraya erzak toplama fiilinin kimlere ve ne zaman farz ne zaman vacip ne zaman sünnet ne zaman haram olabileceğini bilmesi gerekir. Bir evli kadının üzerine hayır hasenat işleriyle meşguliyet nafile ameldir. Sırf bu iş için evinden çıkması erkeklerle görüşmesi yabancı evlere girip çıkması ise çok sayıda mahzuru ve sıkıntısı olabilecek fiildir. 
Kadınların eşlerinden bağımsız olarak bu tür işlerle uğraşması mahzurlaradan emin olunduğunda bile nafile amel olmaktan ileri gitmez. 
Özellikle de siz razı değilseniz. Ev ve sizin ihtiyaçlarınız konusundaki sorumluluklarını da ihmal ediyorsa durum caiz olmaması hükmüne döner. 
Eşinizin bu işle uğraşmayı size itaate tercih edip gerekirse boşanırım demesi büyük günahtır. Din ve Allah korkusunun yanlış şekillendiği anlaşılıyor ya da nafile bir salih ameli farz amelin önüne geçirecek kadar dini değer dengesi nin olmadığına delildir. 
3- Anne babaya itaat açısından dini davranış şöyledir; 
Erkek anne babasına hayır hasenatla görevlidir ve onların salih işlerde itaat edilmesi ona cennet kazandırır.
Kadının anne babasına itaat değil eşine itaatı farzdır. Evlenmemiş kadının anne babasına itaatının hükmü ise farz olmasıdır. Ama evlenince itaat edeceği merci anne babası değil eşidir. Boşanırsa gene anne babasına taatı farz hale gelir. 
İslamdaki velayet müsessesesinde bu konuda çok geniş tafsilat vardır. 
Kadınlarımız din kültürü açısından çok ihmal edilmişlerdir. Bu konuda ilim adamlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Çoğu insanımız kendilerine farz olan işlerle uğraşmayıp nafile bile olmayan işlerle cennet kazanmaya çalışmaktadırlar. 
Cennet annelerin ayakları altındadır hadisi konu hakkındaki tek hadis değildir. 
-Çocuğun itaat edeceği merci babadır. 
Ailelerde en yüksek itaat mercii babadır. Eş ve çocuklar babaya itaat etmek ve onun kendilerini idare etmesine izin vermekle mükelleftirler. 
-Çocuğun cenneti babasına itaattedir. 
Eşin cenneti kocasına itaattedir. 
Erkeğin cenneti anne babasına itaattedir. 
İslam aile yapısı erkek egemen bir aile yapısıdır. Erkek egemen demek Allah’a isyan eden değil Allah’a itaat olarak erkeğin aileyi idare etmesi demektir. Allah’a isyan eden erkeğe Allah’a isyan ettiği konularda itaat edilmez. Pasif isyan edilir. 
4- Futbol bir eğlencedir. Bu kadar masraf edilen ve toplumda huzursuzluklara sebebiyet verecek noktaya getirilen futbol bir iman toplumunda olmamalıdır. Müslümanların ağza alınmayacak ne kadar küfür varsa alenen söylendiği bu tür ortamları oluşturmak için çok sayıda modern stadyum inşaat etmesi ahirette hesabı zor olacak fiillerindendir. Adam öldürülen insana sövülen hayali rakamların döndüğü bu kumpanyalar stres atma yerleri olarak toplumda olmalıdır diyen insanlar vardır. Ama stres atmak için kurulan bunca stadyum yerine işsizlere meslek edindirme kursları ve meslek ataolyeleri açılsa daha medeni bir fiil olurdu. Bugün her mahalleye birden fazla halısaha açılıp binlerce çocuk futbol oynamaya özendirilmekte hafta en az üç gün çocuklar gençler yaz demeden kış demeden bu faydasız eğlenceyle meşgul edilmektedir.

Mülahaza: Zehra Gül 
Kadınlarla ilgili yaklaşımlarınızı tasvip etmiyorum. Bir erkek kadar bir kadınında ana babası ile ilgilenmesi gerekir. Ayette kadın erkek ayrımı yoktur. Tüm evlatlar anne babayı önceliklemelidir. Özellikle yaşlı, hasta ve muhtaçsa.

el Cevab: “Ayette kadın erkek ayrımı yoktur. Tüm evlatlar anne babayı önceliklemelidir.” Yazmışsınız.
-Anne baba hakları birden fazladır. 
-Anne babaya itaat allaha itaattir.
-Anne babaya edepli olmak herkese şamildir. Ama anne babanın bakımı ve velayeti sadece erkeğe aittir. Kadın evliyse anne babasına bakmakla mükellef değili. Mükellef derseniz. Yaşlanan anne babalara bakmak için bütün ailelerinden uzak kadınlar eşlerinden ayrılıp onlara bakmak için anne baba ocağına dönmek zorundadır demeniz gerekir. Zorunda değildir ama anne babaya hizmet için eşinin durumu uygunsa evli kadın hizmete ve bakıma gidebilir derseniz bu eşin oluruyla olacağından zaten tertışma dışıdır. Bu davranış evli kadının üzerine far olmamakla birlikte eşinin izniyle olursa vefa gereğidir. Ve kadına sevap kazandırır. 
Erkek evladı olmayan anne babalar çocuklarını evlendirdiklerinde yaşlandıklarında onlara kim bakacaktır problemi islam ülkesinde devletin desteği gerekir çeklinde olur. Elbette evli kız çocuklar anne babalarını düşünerek uygun evlilikler yaparlarda anne babalarına yakın yerlerden evlenirlerse bu durumda yine buna uygun eş ve gelin gidilen aile seçerlerse anne babalarına hizmet etme imkân ve şerefini de kaçırmamış olurlar. 
Evli kadınların görev ve sorumlulukları arasında farz olarak öz anne babalarına bakmak yükümlülüğü yoktur derken bu yazdığım manada bunları yazmıştım. 
Bugün ailelerimiz kadın-erkil aile haline dönüşmüştür. Kızlar hem anne hem babalarına bakıyorlar erkekler karılarının ailelerine hizmet ediyorlar. Torunlar anneanne ve dedelerine mensubiyetle yetişiyor. 
Erkekler iç güveyi formatında kendi ailelerinden ve anne babalarına hizmetten uzaklaşmış durumdalar. 
Bu durum toplumsal huzur ve huzuru etkileyen sosyal refleksleri erkek psikolojisine uygun olmaktan çıkarıp, kadın psikolojine uygun sıfatlara büründürmüştür. 
"Toplumda erkeklere verilen yetkiler" bugün adı konmasa da kadınlardadır. 
"Erkekler kadınlara itaat ettiklerinde helak olurlar" hadisi tam bu bağlamda toplumumuzdaki huzursuzluğa işaret etmektedir. Kadınlar erkeklere itaat etmektense izzeti nefislerine ve laik sosyal medeni anlayışa uygun aile yapısına meyyaldirler. 

-Tüm evlatlar anne babayı önceliklemelidir. Ayette yok. Ama siz ayetteki genellemeden böyle bir mana çıkardınız. 
Ama yanlış. 
Kız çocuklar evlenince kocasını önceliklemelidir. Ve kocasının ailesini. 
Bunun delili; 
Anne babaya bakmakla yükümlülük velilik vasilik ile alakalı ayet ve hadislerin gereğidir. 
Peygamberimiz evlenen kadını kendi anne babasına bakmakla yükümlü kılmamıştır. Ama eşi ve onun ailesine bakmak ve kollamak ihtiyaçlarına amade olmakla emretmiştir. 
Evli kadınlar eşlerinin ailelerine intisap ederler. 

Siz hangi ayete ya da hadise dayanarak evli kadınların eşlerini bırakıp kendi anne babalarına hizmet etmekle mükellef tutulacağına hükmettiniz.
Kadınların bu tür bir sebeple eşlerinden boşanmayı talep etmeleri meşru değildir.

Not: Erkeğin boşanma restine karşılık eşinin talebine boyun eğmesi mübahtır.