Hit (437) F-1206

Kadınların Hapishanelere Hapsedilmelerinin ya da Akıl Hastahanelerine Kapatılmalarının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2019-01-06 Güncelleyen : /2020-03-22
Soru: Müslüman kadınların erkekler gibi hapishanelerde hapsedilmeleri ya da akıl hastahanelerine kapatılmaları neden caiz değildir?

el Cevab:
islamda kadınların hapishanelerde hapsedilmesi gibi bir uygulama yoktur. Zina eden kadın islamın ilk dönemlerinde kendi evinde hapsedilirdi. (Yani evinden dışarı çıkmasına izin verilmezdi.)
Çoğunluk fakihlere göre irtidat eden kadın da öldürülmez. 
Akıl hastahanelerine kadınların yatırılması ailesinden başkalarının idaresine terkedilmesi caiz olmaz.
-Yetim kızların yetimhanelere konulması da şüpheli ameldir. İslam dininde yeri yoktur. 
-İslamda kadınlar asker olarak savaşlara iştirak etmez. Askerlik yükümlülükleri yoktur. 
Kadınlar en fazla ev hapsine veya belirli mekanlarda aileleriyle birlikte mecburi oturuma tabi tutulabilirler.


Soru: B. Kantarcı
Türkiye Cumhuriyeti Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 5275 nolu kanunun madde 110 b 2 fıkrası ile ev hapsi kanunlaşmıştır. Bu kanunla altı ay ve daha az süreli ceza alan kadına ve altmış beş yaşını bitirmiş insanlara ev hapsi verilebilmektedir. 
İlgili madde şöyledir: “Kadın veya altmış beş yaşını bitirmiş hükümlülerin mahkum oldukları altı ay veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilir.”
Aynı maddenin b 3 fıkrasına göre ise yetmiş beş yaşını doldurmuş üç yıl ve daha az süreli hapis cezasına çarptırılanların cezası ev hapsine çevrilebilir.

el Cevab:
Kadınların islam dininideki özel hak ve statüleri sebebiyle gözaltına alınmaları, tutuklanmaları hapsedilmelerinin özel kural ve fıkhı vardır. 
Medeni kanundan naklettiğiniz metin muhtemelen islamdan kalma bir anlayışla yazılmış olmalıdır.

İslam Fıkhına Göre Hapishane Fıkhı İle Alakalı Akademik Eserler: 
(Bu eserleri fıkıh dersleri kitaplık grubundan indirip inceleyebilirsiniz.)

1- Ahkamu's-sicn ve muamelatu's-sucena fi'l islam. 
İslama göre hapishane ve hapis ile ilgili şeri uygulama kuralları / Hasan Ebu Gudde, Mektebetu'l-Menar - Kuveyt, 1987 691 sayfa
2- Ahkamu'l-esra fi sucuni'l-ihtilal el israil dirase fıkhiyye mukarane 
Esir olanların hapishanelerde bulundukları dönemle alakalı fıkhi hükümler meseleler / Nail ismail Muhammed Ramazan, Camiatu Kuds. 222 sayfa
3- İslam Hukukunda Hapis Cezası Ve Hapishane / Memet Zeki Uyanık (Doktora Tezi)
4- XIX. Yüzyıl Osmanlı Ceza Sisteminde Dönüşüm Zindandan Hapishaneye Geçiş / Sevcan Öztürk (Tez)
5- Osmanlı Devletinde Hapishane Islahat / Gültekin Yıldız (Tez)
6- Makasidu'ş-Şeria fi Fikhi's-sucun ve's-sucena Hapis ve Mahpuslar İle İlgili Hükümlerde Makasidu'ş-Şeria / Ömer Ali -tez
7- II. Abdülhamit Dönemi Hapishanelerinin Genel Özellikleri Ve Uygulamaları / Gizem Parlakaoğlu (Tez)
 

Soru: B. Kantarcı
(Türkiye Cumhuriyeti Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 5275 nolu kanunun madde 110 B 2 fıkrası ile ev hapsi kanunlaşmıştır. Bu kanunla altı ay ve daha az süreli ceza alan kadına ve altmış beş yaşını bitirmiş insanlara ev hapsi verilebilmektedir.
İlgili madde şöyledir: “Kadın veya altmış beş yaşını bitirmiş hükümlülerin mahkûm oldukları altı ay veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilir.”
Aynı maddenin B 3 fıkrasına göre ise yetmiş beş yaşını doldurmuş üç yıl ve daha az süreli hapis cezasına çarptırılanların cezası ev hapsine çevrilebilir.)

el Cevab: Kadınların İslam dinindeki özel hak ve statüleri sebebiyle gözaltına alınmaları, tutuklanmaları hapsedilmelerinin özel kural ve fıkhı vardır.
Medeni kanundan naklettiğiniz metin muhtemelen İslamdan kalma bir anlayışla yazılmış olmalıdır.