Hit (1291) F-1098

Rahimden Gelen Akıntılar Nişan Suyunun Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2014-03-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Rahimden Gelen Akıntılar ''Nişan Suyu''nun Hükmü
 
Beyazımsı bir sudur. Bazıları ''beyaz kan'' olarak da isimlendirmişlerdir. Hamile kadınlardan doğumdan az önce bir koku kokladıklarında ya da ağır bir şey taşıdıklarında oluşur.
1. Mezhep: Cumhur'un görüşü (Hanefiler de bu görüştedir.) 
Bu su necistir. Ve geldiğinde abdest yenilenmesini gerektirir. [1]
Genel kural çerçevesinde bu su, rahim içinden gelmekte olduğundan necis olarak kabul edilmiştir. [2]
2. Mezhep: Bazı Malikilerin görüşü: İbn Rüşd de bu kanaattedir.
Bu suyun çıkması sebebiyle abdest gerekmez. [3]

 


Dipnotlar:
[1] İbn Abidin, el Haşiye, I.313; Mevahibıl celil I.105; ed Desuki, el Haşiye I. 155; et Tehzib I. 184
[2] İbn Abidin, el Haşiye I.313
[3] Mevahibul Celil I.376