Hit (1314) F-1087

Zı Harfini Ze Olarak Okumanın Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2001-03-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Subhanerabbiyelazim derken azimdeki Zı harfi ze okunsa bir zarar olur mu? Ama bilmeden yapana.

el Cevab: Hatalı telaffuz eden in telaffuzu tashih edilir. Dili döndüğü kadar okursa yeterlidir. Namazı bozmaz.

Mülahaza: Zuleyha Cevher 
-Yalnız hatalı değil de zı’yı ze zannederek okursa yine böyle midir? Böyle okunduğunda mana değişiyor mu? 

el Cevab: O zaman hatalı okuyuş olur mana bozulum azim büyük demektir azim ise azimli kararlı manasına gelir. Ama tesbihattan olan ve namazın farzlarından olmayan bir yerde olduğundan namaz bozulmaz.
Veleddallin de bilerek velezzallin diyenin dad harfini dad ile zı farklı harflerdir bilmesine rağmen velezzallin okursa mana bozulur. Fatiha sahih olmadığından namaz da Fatihayı rükun kabul edenlere göre bozulur. Bize göre mutlakul kıraa farz olduğundan namaz eksik olur.

Mülahaza: Serdar Soylu 
Peki velezzallin diye okuyan bir imamın arkasında namaz olur mu? İmam böyle okuduğunda bildiğimiz halde bizim namazımız geçerlimidir ya da yeniden mi kılmak gerekir, birde acil bir işimiz varsa o esnada ne yapmamız gerekir?

Mülahaza: Aslıhan Kangal 
Nasıl yaaa dat harfi kıraatle okunurken zat olarak öğretiliyor. Hem mahreci azı dişlere sürtmekle çıkar. O zaman bizim hocalarımız bize yanlış mı öğrettiler. Bilgilendirirseniz mutlu oluruz

el Cevab:
Arapça ya lugatud dad denilir. ض başka ظ başka harfdir. 
Harflerin sıfatları hocalardan talimle öğrenilir. Yine medlerin miktarları da öyledir. 
Özellikle kuran bir hocadan ama icazet senedi Allah Raslune kadar olan bir hocadan öğrenilmelidir. 
ض yerine ظ harfinde ısrar sadece bizim memlekette vardır. Kaç ilim adamı arkadaşıma kıraat kitaplarındaki ilgili bahisleri gösterdim ama netice gene bildiklerini okumak oldu.
Allah’tan efendimizin de ض harfini ظ gibi okuduğunu iddia etmiyorlar. Bu vechin de caiz olduğunu söylüyorlar. 

Dad harfinin za gibi okunmasının tarihteki en önemli savunucularından biri Saçaklızade 
1- dad harfi hakkındaki risale 
(Risâle Fî Keyfiyyeti Edâi’d-Dâd (Dâd Harfinin Kullanım Özelliğine Dâir Risâle)
Tecvîd ilmindeki “Dâd” harfinin keyfiyetinin tartısıldığı bu risâlenin muhtelif yazma nüshaları vardır. Đzmirî’nin bu eser için Risâle fi’r-Red alâ Mehmed el-Marasî fi’d-Dâd adıyla bir reddiye yazdığı kaydedilmektedir.66 Ayrıca bu eserin, Dr. Hâtim Salih ed-Dâmin tarafından tahkîk edilen bir metni makale olarak yayınlanmıstır.67 Eserin yazma nüshaları; Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr: 53’de, vr. 29-31; Atıf Efendi, nr: 19’da, vr. 127-132; Bağdatlı, nr: 10’da, vr. 13-17; Bağdatlı Vehbi, nr: 2149’da, vr. 78-80 seklinde kayıtlı olup, bu son nüsha Muhammed b. Salih tarafından istinsah edilmistir. Ayrıca yine yazma olarak; Beyazid Devlet Ktp., nr: 124’de, 27b-33b; Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdâi Efendi, nr: 56’da, vr. 23-40; M.Ü. Đlahiyat Fak. Ktp., Üsküdarlı, nr: 68’de, 9 vr. olarak bulunmaktadır. Son nüsha
Numan b. Muhammed tarafından h.1299’da istinsah edilmistir.
66 Cühdi’l-Mukıl, s. 32..

Dad-ض Harfi İle Zı-ظ Arasındaki Fark Ve Türkiye de Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni İçin  Linki Tıklayınız;