Hit (1732) F-1083

Şafii Bir İmam Hanefilere Namaz Kıldırabilir mi?

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2023-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Hocam Şafii bir imam Şafii olduğu halde sadece namazı Hanefilere göre kıldırabilir mi? (18 Nisan 2014)

el Cevab: Kıldırabilir. 
Bir müctehidin mezhebine tabi olan hoca ya da müftünün durumu o mezhebin müctehidinin durumu gibidir. 
Müctehid ilmi araştırmasının kendisini ulaştırdığı neticeye göre amel etmek zorundadır. Bu zorunluluk hem dini, hem de teknik bir zorunluluktur. 
Kendisinin ictihadlarına göre amel etmeyen bir topluluğa imam olan bir müctehid onların mezheplerini de gözeterek namaz kıldırır. 
Aynı şekilde bir müctehide tabi olan hoca da başka müctehidlerin fetvalarına göre amel  edenlere imamlık yapma durumundaysa onların abdest ve namazla alakalı mezheplerine de uyacak şekilde namaz kıldırır.
Ek 1:
-Farklı ictihadlara göre amel edenler hassasiyet göstermediğini gözlemledikleri başka ictihada uyanların arkasında namaz kılmasalar bu fitne değildir. 
Esas fitne imamlık yapma durumunda olan şahsın diğer hak mezheplerin ictihadlarını dikkate almadan abdest ve namaz almasından kaynaklanır. 
-Günümüzdeki ''mezhep taassubu batıldır'' ana temasıyla kopartılan vaveyla ilmi değildir.ilmi bir meseleye ''kolaycı - avamca'' bir yaklaşımdır. 
-Esasen mezhep taasubu denilen şey, araştırmacının araştırmasının sonucuna göre hareket etmesi temeline oturan asil bir ilmi davranıştır. Ona saygı duyulması da yine ilmi ve islami değerlere tek uygun davranıştır. Bir müctehidin araştırmasının neticesine göre hareket etmesinde israr etmesinin kutsanılması gerekirken; dine ve değerlerine muhalif bir şeymiş gibi nitelenerek ''mezhep taassubu ''Adı konularak aşağılanması dini bir konuda laubaliliktir.
-Müctehid olmayanların fetvalarına göre amel ettikleri müctehidin fetvalarına uygun olarak ibadetlerini yapmada ısrar etmeleri de ilmidir, isabetlidir.

Mezheplerin Dindeki Yeri İçin Tıklayınız;