Hit (1131) F-1069

Cin İşiyle Uğraşan Hocaların Kadın Hastalara Dokunmasının Hükmü

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2021-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Cin işiyle uğraşan erkek hocalar kadın hastalara dokunabilirler mi bazıları zaruret söz konusudur dokunabilir derken, bazıları da sadece el ve kolunu tutabilir el ve kolu tutması işlemi yapması için yeterlidir onun için bunun dışında bir yere dokunması caiz değildir diyorlar. Hangisi doğru bu konudaki fıkhi hüküm nedir? (6 Ocak 2016)

el Cevab: (bu sorunun cevabı, sorunun alt yapısına ittila gerektirdiğinden ön açıklama yapmak durumundayım )
Cin -ruhani- gizli ilimler gibi alanlar şer’i ilim alanları değildir. Bizden önceki şeriatlerden alınan bilgilerin derlenip toplandığı Arapça ve Osmanlıca bazen de Süryanice metinler - tedavi yöntemleri içeren eserler vardır. 
İmam Fahruddin er Razi bu ilimleri felsefi ilimleri özetlediği kültürün içerisinde mütalaa etmiştir. 9 ciltlik el Metalib el Ailiyenin 1. cildini bu ilimlere ayırmıştır. 
 
Bu ilimlerle uğraşan insanlar hoca kıyafeti giyseler de çoğunlukla hoca değil bu konulara meraklı insanlardır. Bazıları tasavvuf meşrebinde ve Allah rızası için bu işlerle uğraşırken bazıları sırf para için bu işlerle uğraşmaktadırlar.
-Çoğunluk Arapça ya da Süryanice bilmemekte Osmanlıca ve Türkçe eserlerden okuduklarını etkileyici bir üslupla takdim etmektedirler.
 
Bir insanın şer’i ilimler eğitiminin yanı sıra bu ilimlerle de uğraşması durumu varsa bu şahısların ilimlerine itibar edilebilir. 
-Cinlerle bir şekilde irtibat kurup onlardan duyduklarını söyleyerek gaybı bildiğine insanları inandıran yetenekli cinciler de vardır. Seyru suluk sırasında hadim edinen ve bu sayede bu işlerde hadimleri vasıtasıyla konuşan insanlar da vardır.
 
Bütün bu insanlardan ilim alt yapısı olanlar ve Allah korkusu olanlar zaten yabancı kadınlara dokunmak, avretlerini açmak gibi yöntemlerden uzak dururlar.
-İlim adamı olmayıp para için cinlere arkadaşlık kurup bundan yararlanıp medyumluk ve cindarlık yapanlara güvenilmesi için başka başka ek özellikleri aramak uygun olur.
 
Kadınların avretlerine ittila etmeyi gerektiren çok sayıda reçete ilgili eserlerde vardır. Bunları uygulamayı içeren reçete -metodlar haram metodlardır. Hayati tehlike dışında bu yollara tevessül edilmesi caiz olmaz.