Hit (2235) D-688

Defne

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Sanat
Ekleyen : /2014-05-18 Güncelleyen : /0000-00-00
Defne (05.04.1966-11.1971)

Haftalık sanat dergisi” olarak 05 Nisan 1966’da Ankara’da çıkarılmaya başlandı. 36. sayısından başlanarak aylık duruma getirildi ve Kasım 1971 ’e kadar 95 sayı yayımlandı.
34x23 sm. boyutlu olarak çıkarılan ve içindekinden ayrı bir kâğıda basılan kapağın sol yanını kapatan renkli bir kalın şeridin alt kesiminde beyaz olarak basılan logosu; geriye kalan açık renkli veya beyaz boşlukta ise sayı belirteci ve yine altta (logonun hizasında) “haftalık (sonradan aylık) sanat dergisi’ söylemi yer alıyordu. Sayfa sayısı 1-35’inci sayılarda 20, 36-60. sayılarda 24, 61-95. sayılarda ise 28 idi. Fiyatı da 1-35.’te 100, 36-60.’da 125, 61-95.’de 200 kuruştu.
Amacı “belli kalemlerin ihtirasını tatminden ziyade Türk gençliğine sanat yönünden yardımcı ve rehber olmaktır. Millî kültürümüzü tanıtmak ve millî kültürümüze yeni imzalar kazandırmaktır." cümleleri ile ortaya konulan Defnenin kurucuları Ârif Nihat Asya, Galip Erdem, Ayhan İnal ve Metin Nuri Samancı idi. “Sahip”lik ve “yazı işleri sorumlu müdürlüğü” görevini, baştan sona Metin Nuri Samancı yürüttü. Dergide yaşlı ve genç yüzlerce yazarın düşünce yazısı, şiir ve hikâyesi yayımlandı. Başlıca yazarları Ârif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, H. Fethi Gözler, Coşkun Ertepınar, Mustafa Özbalcı, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Müjgân Cunbur, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Refet Körüklü, Ali Rıza Özer, Fevziye A. Tansel, Yavuz Bülent Bâkiler, Celâl Ertugay, Ayhan İnal, Azmi Güleç, Cahit Obruk, Sabahattin Çankaya, Ahmet Tufan Şentürk,
Emine Işınsu Okçu, Halil Soyuer, Metin Nuri Samancı, Göktürk Mehmet Uytun, İsmail Safa Esgin, Şükrü Güzel, Hasan Kaya Mâ- nioğlu, A. Fuat Azgur, Pınar Yamaç, vb. idiler.
Defne, yayın hayatı boyunca pek çok yazar, şair ve hikâyecinin yetişmesinde etkili oldu.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 05.04.1966
Yayın Bitiş Tarihi : 111.971
Yayın Sayı Adedi : 95