Hit (5474) D-24

Musavver Malumatı Nafia Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Fennî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Musavver Malumat-ı Nafia Mecmuası

"Haftalık fennî, edebî, içtimaî ve iktisadî mecmua"dır.

S. Abdullah, Süleyman Tevfik, Namık Ekrem (Birecikli) gibi isimlerin müdürlüğünü yaptığı dergi,

Matbaa-i Âmedî Matbaası ve Hikmet Matbaası'nda basıldı.

abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Matbaa-i Âmedî ve Hikmet Matbaası
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi :
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0