Hit (3902) D-121

Balkan Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Gazete
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Balkan

Gazatenin başyazarı Edhem Ruhî, ilk yazısında «halkımız ilmî makaleden ziyade havadis okumak istiyor. Bu küçük gazeteyi, bu ihtiyacı karşılamak için çıkardık» diyor.

Bu çerçevede, o sıralarda da Bulgaristan sınırları içinde bulunan Filibe`de çıkan gazetede Rumeli havadislerine büyük yer verilmiştir.

Halktan gelen mektuplar da imzaları saklı tutularak yayımlanmıştır.

Önceleri, Cuma ve Pazar günleri yayımlanmayan gazete, 24. sayıdan itibaren cuma günleri de neşredilmiştir.
Balkan, Osmanlı ülkesi dışında kalmış illerde çıkan Türkçe gazetelerin belli başlılarından ve önemlilerindendir.


Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 9 Temmuz 1323/1907
Yayın Bitiş Tarihi : 9 Ağustos 1327/1911
Yayın Sayı Adedi : 0